Sídlo

RE-PUBLIC s.r.o.
Trnavská 28
821 08 Bratislava

Prevádzka

RE-PUBLIC s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Telefón

+421 2 5932 4225

Info

IČO: 35 810 327
IČ DPH: SK2020259208
OR: OS BAI., Odd.: Sro, Vložka č. 23916/B

Kontaktujte nás

Poslať správu